Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Search results

6 projects found matching your search criteria :

 1. Applications of mereology in systems of point-free geometry

  Call: OPUS 7 , Panel: HS1

  Principal investigator: dr Rafał Gruszczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 2. Attributive Use of Definite Descriptions

  Call: PRELUDIUM 5 , Panel: HS1

  Principal investigator: Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Freedom and independence in algebra and topology

  Call: SONATA 4 , Panel: ST1

  Principal investigator: dr hab. Szymon Głąb

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 4. Quantum State: Information, Free Choice, Randomness

  Call: OPUS 23 , Panel: HS1

  Principal investigator: prof. Tomasz Placek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Extensional Ontology and Philosophical Logic

  Call: OPUS 2 , Panel: HS1

  Principal investigator: dr hab. Andrzej Biłat

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 6. Logico-philosophical foundations of geometry and topology

  Call: OPUS 20 , Panel: HS1

  Principal investigator: dr hab. Rafał Gruszczyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych