Projects funded by the NCN


Information on the principal investigator and host institution

Information of the project and the call

Keywords

Equipment

Delete all

Search results

1 projects found matching your search criteria :

  1. Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe ...

    Call: FUGA 2 , Panel: ST10

    Principal investigator: dr Anna Łosiak

    Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu