Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Piasecka

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 2. Badania zjawiska parowania i mieszania podczas wtrysku paliwa w warunkach nadkrytycznych oraz gwałtownego wrzenia

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Teodorczyk

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej

 3. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 4. NOWA METODA STABILIZACJI PROCESU WRZENIA W PRZEPŁYWIE W MIKROKANALE

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Lackowski

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 5. Wyjaśnienie roli MCPIP1 w mechanizmach regulacji wrodzonego systemu odporności podczas infekcji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Joanna Kozieł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 6. Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne zjawisk cieplno-przepływowych w przeciwprądowym przepływie w kanałach rów...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mariusz Markowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 7. Wpływ geometrii wiązki rurek na wymianę ciepła podczas wrzenia objętościowego w warunkach termodynamicznych zbliżonych d...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Zajączkowski

  Politechnika Wrocławska

 8. Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym or...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Kapusta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 9. Wrzenie świata: przemiany fazowe we wczesnym Wszechświecie i ich ślad w falach grawitacyjnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Bogumiła Świeżewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Analiza wymiany ciepła podczas przepływu płynów chłodniczych przez zespół mikro- i minikanałów

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Magdalena Piasecka

  Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 11. Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Teodorczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 12. Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Romuald Mosdorf

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 13. Identyfikacja struktur przepływów dwufazowych oraz dominującego mechanizmu wymiany ciepła podczas wysokotemperaturowego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Stanisława Hałon

  Politechnika Wrocławska

 14. Wymiana ciepła i opory przepływu podczas wrzenia w minikanałach nowych czynników chłodniczych przy parametrach bliskich ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Dariusz Mikielewicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

 15. Poprawa parametrów wymiany ciepła wskutek oddziaływania nanocząstek na powierzchnię parownika podczas wrzenia nanocieczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Agnieszka Kujawska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

 16. Intensyfikacja wymiany ciepła w dwufazowym obiegu termosyfonowym z miniszczelinowym parownikiem

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Michał Klugmann

  Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

 17. Analiza niestabilności wrzenia w równoległych minikanałach

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Hubert Grzybowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny