Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nanoemulsje jako sposób modulowania właściwości prozdrowotnych i biodostępności związków bioaktywnych izolowanych z różn...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Paulina Nowicka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 2. Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Eliza Wyszko

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk