Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. "Wolne przestrzenie". Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jerzy Kochanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 3. Współdzielenie przestrzeni miejskiej. Koncepcje dobra wspólnego w polskich miastach po socjalizmie

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maja Grabkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 4. Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magdalena Latkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 5. "Świetlana przyszłość?" - żydowska młodzież wobec wyzwań międzywojennej Polski. Aktywność związku młodzieżowego Cukunft....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Kozłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 6. Socrealizm od środka. Architektura wnętrz reprezentacyjnych w Polsce, 1949-1956.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Sumorok

  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych

 7. Literatura (dla) ludu. Wizje podmiotowości i sprawczości w polskiej i brytyjskiej krytyce literackiej 1944-1951

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marta Koronkiewicz-Kaczmarska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 8. Socrealizm 1951-2022. Genealogia pamiętania i zapominania w polskim polu sztuki

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Rohozińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 9. Narodowy socjalizm w austriacko-niemieckich koprodukcjach telewizyjnych (1961-1980)

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Gortat

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 10. Socjalistyczna modernizacja na półperyferiach: analiza dyskursu rewolucji naukowo-technicznej w Polsce Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Matyja

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 11. Reprezentacje okresu późnego socjalizmu i postradzieckiej nostalgii w rosyjskiej kulturze popularnej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Svetlova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 12. Transnacjonalizm i kolonializm wspólnoty osadnicze w Afryce południowej między narodowym socjalizmem i apartheidem

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 13. Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce artystycznej Brunona Jasieńskiego

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Kasper Pfeifer

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 14. Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej "polityki sojuszy" 1939-1941/42.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Stanisław Żerko

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 15. Idee wędrowne. Transfery pojęć w brytyjskim, francuskim i polskim wczesnym socjalizmie (1825-1848)

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kuligowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 16. Socjalizm, dekolonizacja i zimna wojna: wielowymiarowość relacji PRL z Globalnym Południem w latach 1955-1989

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Gasztold

  Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 17. Białe południowoafrykańskie Nowe Kobiety i mobilność kulturowa w pierwszej połowie XX w.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Drwal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 18. Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Oskar Lubiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 19. Zjawisko instrumentalizacji prawa na przykładzie wybranych regulacji dotyczących rozwoju przestrzennego w Polsce Ludowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Eckhardt

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 20. Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Fin...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wiktor Marzec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 21. Pokrewieństwo i sedentaryzacja na obszarach miejskich w Azji Wewnętrznej: Hailar, Ułan Ude, Ułan Bator

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Zbigniew Szmyt

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 22. Idee polityczne Ludwika Królikowskiego (1799-1879?) w perspektywie semantycznej i transnarodowej w świetle nowych źródeł...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kuligowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

 23. Ideologiczno-estetyczne transformacje systemów reprezentacji w komunistycznej Albanii

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rogoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 24. Zygmunt Mycielski (1907-1987) - między muzyką a polityką

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk