Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Idee wędrowne. Transfery pojęć w brytyjskim, francuskim i polskim wczesnym socjalizmie (1825-1848)

2020/36/C/HS3/00037

Słowa kluczowe:

ideologia transfer pojęć wczesny socjalizm XIX wiek

Deskryptory:

  • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
  • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Kuligowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATINA 4 - ogłoszony 2019-12-16

Przyznana kwota: 570 823 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-09-15

Zakończenie projektu: 2023-09-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.