Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale ap...

    Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

    Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

    Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN