Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale aplikacyjnym

2011/01/D/ST5/04913

Słowa kluczowe:

filmy nanokompozytowe liposomy biwarstwy lipidowe kropki kwantowe sekwencyjna adsorpcja "warstwa po warstwie'

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Kolasińska-Sojka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 595 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Potencjostat-Galwanostat. Za kwotę 93 000 PLN
 2. zestaw do nakładania filmów wielowarstwowych metodą layer-by-layer. Za kwotę 75 000 PLN
 3. Moduł/celka mikrowagi kwarcowej. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Formation and characterization of (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)/ (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-l-serine) supported lipid bilayers on polyelectrolyte multilayer films IF: 1,759
  Autorzy:
  Magdalena Wlodek, Marta Kolasinska-Sojka, Michał Szuwarzynski, Szczepan Zapotoczny, Piotr Warszynski
  Czasopismo:
  Thin Solid Films (rok: 2015, tom: 592, strony: 44568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tsf.2015.08.050 - link do publikacji
 2. Comparison of permeability of poly(allylamine hydrochloride)/ and poly(diallyldimethylammonium chloride)/poly(4-styrenesulfonate) multilayer films: linear vs. exponential growth IF: 2,871
  Autorzy:
  M. Elżbieciak-Wodka, M. Kolasińska-Sojka, P. Nowak, P. Warszyński
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry (rok: 2015, tom: 738, strony: 195-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jelechem.2014.11.035 - link do publikacji
 3. Effect of Supporting Polyelectrolyte Multilayers and Deposition Conditions on the Formation of 1‐Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3- phosphocholine/1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3- phosphoethanolamine Lipid Bilayers IF: 4,457
  Autorzy:
  Magdalena Wlodek, Michal Szuwarzynski, and Marta Kolasinska-Sojka
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2015, tom: 31, strony: 10484-10492), Wydawca: American Chemical Society Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1021/acs.langmuir.5b02560 - link do publikacji