Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Historia i Motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Radosław Markowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 3. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych a przyszłość demokracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Laidler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 4. Reprezentacje historii jako uwarunkowania kontaktu międzygrupowego.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Deskryptywna i substancjalna reprezentacja kobiet w paradyplomacji: Przypadek Wspólnot Autonomicznych Hiszpanii

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Rydzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 6. Reprezentacja polityczna kobiet w samorządzie lokalnym: stereotypy, reguły wyborów, rezultaty polityk publicznych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 7. Znaczenia, napięcia i konsekwencje praktyki konsensusu w Radzie Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamil Ławniczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 8. Od Samoobrony do Agrouni. Wiejskie ruchy społeczne po 1989 roku

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 9. Zróżnicowanie w deskryptywnej reprezentacji kobiet w Parlamencie Europejskim pomiędzy państwami członkowskimi: badanie p...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Aleksandra Polak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 10. Relacje pomiędzy ruchami społecznymi a partiami politycznymi na rzecz reprezentacji demokratycznej grup społecznych w Eu...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Olha Zelinska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 11. Społeczne reprezentacje szczepień a zachowania zdrowotne w perspektywie cyklu życia – implikacje dla tworzenia (behawior...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Idalina Odziemczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 13. Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jarosław Ocalewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii

 14. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Krzysztof Zuba

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 15. Struktura reprezentacji poznawczej podstawowych wymiarów spostrzegania społecznego

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Bogdan Wojciszke

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 16. Wprowadzenie kwot płci do ordynacji wyborczej - przypadek Polski w perspektywie porównawczej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Rawłuszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 17. Liberalny vs komunitarny wzorzec relacji pomiędzy obywatelem i wspólnotą polityczną. Psychologiczne reprezentacje, uwaru...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Radkiewicz

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Idiosynkratyczny charakter reprezentacji ja a przywoływania ja jako układu odniesienia w formułowaniu sądów społecznych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jerzy Karyłowski

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk