Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Prognostyczny model troposfery na podstawie danych meteorologicznych, produktów GNSS i Numerycznych Modeli Prognozy Pogo...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: Karina Wilgan

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 2. Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Witold Rohm

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 3. Moderatory i mechanizmy reaktywnego i proaktywnego zbiorowego działania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Badanie najistotniejszych czynników kształtujących pogodę kosmiczną

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Michałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Ekstremalne zjawiska pogodowe na terenie Archipelagu Malajskiego. Perspektywa fal tropikalnych, oddziaływań atmosfera-oc...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST10

  Kierownik: dr Dariusz Baranowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 6. Śledzenie zaburzeń w jonosferze podczas burz geomagnetycznych w obecnym cyklu słonecznym za pomocą satelitów ESA Swarm o...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST10

  Kierownik: dr Irina Zakharenkova

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 7. Rekonstrukcja warunków klimatycznych i bioklimatycznych Grenlandii i Półwyspu Labrador od ok. 1770 do 1939 roku na podst...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Rajmund Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 8. Modelowanie emisji radiowej o wysokiej jasności i pogody pulsarowej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Giorgi Melikidze

  Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila

 9. Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Witold Rohm

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 10. Rozpoznawanie złożoności konfliktów między człowiekiem a dziką przyrodą: naturalne i antropogeniczne czynniki występowan...

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Carlos Bautista Leon

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 11. Wpływ procesów wieloskalowych na powstawanie ekstremalnych opadów w tropikach

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST10

  Kierownik: dr Dariusz Baranowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 12. Cyfrowa pogoda: spekulatywne gry wideo i klimat

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Frelik

  Uniwersytet Warszawski

 13. Przyspieszenie ocieplenia Arktyki, czy i jak wpływa na ekstremalne zdarzenia pogodowe w Polsce i Środkowej Europie?

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Joanna Wibig

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 14. Określenie i zbadanie nowych charakterystyk modelowania stanu pogody jonosferycznej i ich eksperymentalne testy i aplika...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. Iwona Stanisławska

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 15. Modelowanie atmosferycznych poprawek grawimetrycznych na podstawie numerycznych modeli pogody

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: Marcin Rajner

  Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

 16. Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Joanna Tokarska-Bakir

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Możliwości poprawy krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień par...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Sebastian Kendzierski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 18. Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 19. Prognozowanie zaburzeń geomagnetycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Michałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 20. Bezpieczeństwo energetycznej infrastruktury krytycznej w Polsce w aspekcie pogody kosmicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Gil-Świderska

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych