Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synergetyczne działanie ultradźwięków i światła w otrzymywaniu monometalicznych nanomateriałów o właściwościach fotokata...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: Agnieszka Magdziarz

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 2. Opracowanie analitycznej metodyki łączonej (elektroforeza kapilarna-spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: Magdalena Matczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 3. Charakterystyka bioakumulacji metali w środowisku skażonym nanocząstkami (z wykorzystaniem metod izotopowych)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Nowy nanomateriał węglowy "Graphorn" w kompozycie z membraną PVDF do potencjalnych zastosowań w odsalaniu i separacji....

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Zięba

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

 5. Ultrashort pulse generation in 2 um spectral range using nanomaterial-based saturable absorbers

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST7

  Kierownik: Maria Pawliszewska

  Politechnika Wrocławska

 6. Magnetyczno-ultradźwiękowe nagrzewanie przy zastosowaniu nanocząstek

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST7

  Kierownik: Katarzyna Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 7. Nowe układy biokatalityczne: nanomateriał węglowy - enzym, o kontrolowanej aktywności i potencjalnym zastosowaniu w tera...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST5

  Kierownik: Paulina Erwardt

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 8. Mechanizm łączenia submikronowych cząstek ceramicznych w procesie natryskiwania zimnym gazem

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Winnicki

  Politechnika Wrocławska