Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe układy biokatalityczne: nanomateriał węglowy - enzym, o kontrolowanej aktywności i potencjalnym zastosowaniu w terapiach przeciwnowotworowych

2017/27/N/ST5/02696

Słowa kluczowe:

L-asparaginaza immobilizacja nanomateriały węglowe tlenek grafenu (GO) węglowe kropki kwantowe (CQDs) nanodiamenty (NDs) terapie przeciwnowotworowe ostra białaczka limfoblastyczna

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paulina Erwardt 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 207 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-07-23

Zakończenie projektu: 2021-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Carbonaceous nanomaterials-mediated defense against oxidative stress IF: 2,842
  Autorzy:
  Forbot Natalia, Bolibok Paulina, Wiśniewski Marek, Roszek Katarzyna
  Czasopismo:
  Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (rok: 2020, tom: 20, strony: 294-307), Wydawca: Bentham Science Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1389557519666191029162150 - link do publikacji
 2. New Insight into the Fluorescence Quenching of Nitrogen-Containing Carbonaceous Quantum Dots—From Surface Chemistry to Biomedical Applications IF: 3,623
  Autorzy:
  Marek Wiśniewski, Joanna Czarnecka, Paulina Bolibok, Michał Świdziński, Katarzyna Roszek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 2454), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14092454 - link do publikacji
 3. Determination of graphene oxide adsorption space by lysozyme uptake – mechanistic studies IF: 6,475
  Autorzy:
  Erwardt Paulina, Roszek Katarzyna, Wiśniewski Marek
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry Letters (tom: -, strony: -), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona
 4. Cytotoxic or Not? Disclosing the Toxic Nature ofCarbonaceous Nanomaterials throughNano–Bio Interactions IF: 3,057
  Autorzy:
  Joanna Czarnecka, Marek Wiśniewski, Natalia Forbot, Paulina Bolibok,Artur P. Terzyk and Katarzyna Roszek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 595), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13092060 - link do publikacji
 5. A new approach to obtaining nano-sized graphene oxide for biomedical applications IF: 3,057
  Autorzy:
  Bolibok Paulina, Szymczak Bartosz, Roszek Katarzyna, Terzyk A. P., Wiśniewski Marek
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 1327), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14061327 - link do publikacji
 6. Liquid phase adsorption induced nanosizing of graphene oxide IF: 9,594
  Autorzy:
  Paulina Bolibok, Stanisław Koter, Anna Kaczmarek - Kędziera, Piotr Kowalczyk, Bogna Łukomska, Olga Łukomska, Sławomir Boncel, Marek Wiśniewski, Katsumi, Kaneko, Artur P. Terzyk
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2021, tom: 183, strony: 948-957), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2021.07.101 - link do publikacji