Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywny...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: Przemysław Rzodkiewicz

  Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 2. Biosynteza leukotrienów w zawale serca : mechanizmy regulacyjne a powikłania sercowo-naczyniowe

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Szczeklik

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Kliniczna skuteczność farmakoterapii lekami przeciwhistaminowymi i antagonistami leukotrienów oraz wpływ terapii na eksp...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: Paulina Korczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 4. Ocena roli antagonisty receptora leukotrienów cysteinylowych w procesie hamowania miażdżycy i zmian proliferacyjnych ora...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Maga

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 5. Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek progenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Agnieszka Wachsmann

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 6. Potwierdzenie roli pojedynczych genów uczestniczących w patomechanizmie astmy oskrzelowej z nadwrażliwością na aspirynę ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: Dorota Kacprzak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 7. Genetyczne podłoże reaktywności płytek krwi w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z cukrzycą: ocena po...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marek Rosiak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym