Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego antagonisty receptora histaminowego H4 w zapalnym bólu nocyceptywnym oraz próba wyjaśnienia jego mechanizmu.

2011/03/N/NZ4/03765

Słowa kluczowe:

receptor histaminowy H4 ból nocyceptywny leukotrien B4 prostaglandyny zapalenie

Deskryptory:

 • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Przemysław Rzodkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 325 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2014-12-19

Planowany czas trwania projektu: 22 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Esculetin reduces leukotriene B4 level in plasma of rats with adjuvant-induced arthritis
  Autorzy:
  Rzodkiewicz P, Gąsińska E, Gajewski M, Bujalska-Zadrożny M, Szukiewicz D, Maśliński S.
  Czasopismo:
  Reumatologia (rok: 2016, tom: 54 (4), strony: 161-164), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/reum.2016.62469 - link do publikacji
 2. Antinociceptive properties of esculetin in non-inflammatory and inflammatory models of pain in rats IF: 2,405
  Autorzy:
  Przemyslaw Rzodkiewicz, Emilia Gasinska, Slawomir Maslinski, Magdalena Bujalska-Zadrozny
  Czasopismo:
  Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology (rok: 2015, tom: 42, strony: 213 – 219), Wydawca: Wiley-Blackwell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  11/1440-1681.12346 - link do publikacji
 1. H4R ANTAGONIST AND NITRIC OXIDE INHIBITORS: INTERACTIONS IN ANTINOCICEPTION
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska, M. Skoda, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, D. Szukiewicz, M. Bujalska- Zadrożny, S. Maśliński
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 44th Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 6-9 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Influence of cyclooxygenase inhibitors on antihyperalgesic action of JNJ7777120 in adjuvant induced arthritis
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, S. Maśliński, M. Bujalska-Zadrożny
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 43rd Annual Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 7-10 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. EVIDENCE FOR ANALGESIC ACTION OF AESCULETIN IN CARRAGEENAN INDUCED INFLAMMATION
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 42nd Annual Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 8-11 maja
  Status:
  Opublikowana
 4. Role of histamine H4 receptor in nociception
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, S. Maśliński, M. Bujalska-Zadrożny
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 43rd Annual Meeting (rok: 2014, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 7-10 maja
  Status:
  Opublikowana
 5. ANTINOCICEPTIVE ACTION OF JNJ7777120 IN ACUTE PAIN MODELS AND ITS INTERACTIONS WITH ARACHIDONIC ACID DERIVATIVES INHIBITORS
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska, D. Łażewska, M. Bujalska-Zadrożny, D. Maślińska, K. Kieć-Kononowicz, E. Wojtecka-Łukasik, D. Szukiewicz, S. Maśliński
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 42nd Annual Meeting (rok: 2013, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 8-11 maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Influence of arachidonic acid derivatives on antinociceptive action of JNJ7777120
  Autorzy:
  Przemysław Rzodkiewicz, Emilia Gąsińska, Dorota Łażewska, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Krystyna Cegielska-Perun, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Sławomir Maśliński
  Konferencja:
  18TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 23-25 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Przeciwbólowe działanie eskuletyny w niezapalnym i zapalnym bólu ostrym
  Autorzy:
  Przemysław Rzodkiewicz, Emilia Gąsińska, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Sławomir Maśliński
  Konferencja:
  BÓL PRZEWLEKŁY, MECHANIZMY, TERAPIA- XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 19-22 luty
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ pochodnych kwasu arachidonowego na antynocyceptywne działanie JNJ7777120
  Autorzy:
  Przemysław Rzodkiewicz, Emilia Gąsińska, Dorota Łażewska, Magdalena Bujalska-Zadrożny, Krystyna Cegielska-Perun, Katarzyna Kieć-Kononowicz, Sławomir Maśliński
  Konferencja:
  BÓL PRZEWLEKŁY, MECHANIZMY, TERAPIA- XXX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN (rok: 2013, ), Wydawca: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 19-22 luty
  Status:
  Opublikowana
 9. MEDIATORS OF INFLAMMATION IN THE ANTINOCICEPTIVE ACTION OF JNJ7777120 IN RATS
  Autorzy:
  P. Rzodkiewicz, E. Gąsińska, D. Łażewska, K. Kieć-Kononowicz, Bujalska- Zadrożny, S. Maśliński
  Konferencja:
  European Histamine Research Society 45th Annual Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 11-14 maja
  Status:
  Opublikowana