Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Szlachta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Ocena jakości procesu legislacyjnego i innych procedur stanowienia regulacji prawnych w ochronie zdrowia.Specyfika i inn...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Mokrzycka

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 3. Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Wróblewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 4. Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia - Wirtembergia...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Kania

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 5. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Anna Olejniczuk-Merta

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 6. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 7. Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospoda...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Marszk

  Politechnika Gdańska

 8. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzys...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr Seweryn Krupnik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ eksp...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Kaliszuk

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 10. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Roman Chorób

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

 11. Otoczenie społeczno-gospodarcze w regionie a rodzaje działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Judyta Lubacha-Sember

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 12. Różnicowanie się strategii innowacji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego pod wpływem zmian uwarunkowań m...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Anna Wziątek-Kubiak

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN