Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Solarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Przestrzenne aspekty struktur i relacji władzy w lokalnych grupach działania LEADER w Polsce w kontekście koncepcji terr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej

 3. Dyplomacja naukowa w Europie Północnej

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 4. Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 5. "Geografia artystyczna" Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Szczepanik

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 6. Czy spedzanie czasu wolnego na lonie natury przyczynia się do większej troski o nia?- badanie relacji pomiedzy emocjami ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marianna Strzelecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 7. Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim....

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Marcin Solarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Koncepcja europeizacji absorpcyjnej i transformacyjnej podmiotów subnarodowych na przykładzie lokalnych grup działania w...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 9. Stabilność współpracy transgranicznej na przykładzie pograniczy Polski

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Dołzbłasz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 10. Mniejszość polska w krajobrazie społeczno-politycznym Białorusi, Litwy i Łotwy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 11. Portugalskie dziedzictwo kolonialne w przestrzeni współczesnych miast afrykańskich

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 12. Granice Polski jako zasoby - pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marek Więckowski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Geografii Miast i Ludności

 13. Wpływ przemian politycznych na Litwie i Łotwie na sytuację mniejszości polskiej w XX i początkach XXI wieku - studium po...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 14. Atlas Wyborczy Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 15. Wpływ reform przestrzennych w Medellin (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje "człowiek-przestrzeń".

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Ewelina Biczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych