Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 2. Paradygmat rozwoju a efektywność proinnowacyjnej pomocy strukturalnej z UE

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Joanna Kotowicz-Jawor

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 3. Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Rzeszutko

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 4. Ekonomiczne skutki wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Józefecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Zastosowanie wybranych koncepcji badawczych w ewaluacji ex-post programów rozwoju regionalnego. Przykład realizacji Zint...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Borowczak

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU