Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej na przykładzie wykorzystania funduszy strukturalnych UE w Polsce

2015/17/B/HS5/00462

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki rozwój społeczno- gospodarczy rozwój lokalny interwencja publiczna Unia Europejska fundusze strukturalne

Deskryptory:

 • HS5_8: Polityka regionalna
 • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mikołaj Herbst 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 277 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-22

Zakończenie projektu: 2019-08-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie statystyczno-ekonometryczne STATA.
 2. komputer przenośmy wraz z systemem operacyjnym. Za kwotę 3 500 PLN
 3. oprogramowanie CAQDAS do analizy treści wywiadów pogłębionych. Za kwotę 2 600 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Analiza założeń i rezultatów interwencji publicznej na przykładzie przestrzennego rozkładu wykorzystania POKL 2007-2013 na poziomie lokalnym
  Autorzy:
  Mikołaj Herbst, Jakkub Rok
  Czasopismo:
  Studia Regionalne i Lokalne (rok: 2019, tom: 4, strony: 45073), Wydawca: EUROREG UW / Scholar
  Status:
  Opublikowana
 2. Alternative approaches to the disaggregation of the European Social Fund expenditures at the local level and their consequences for impact evaluation IF: 1,63
  Autorzy:
  Adam Płoszaj
  Czasopismo:
  Spatial Economic Analysis , Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Złożona
 3. The local-level impact of human capital investment within the EU cohesion policy in Poland IF: 2,9
  Autorzy:
  Mikołaj Herbst, Wanda Biedka, Jakub Rok, Piotr Wójcik
  Czasopismo:
  Papers in Regional Science , Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Inwestycje w kapitał ludzki w ramach Polityki Spójności a rozwój regionalny
  Autorzy:
  Wanda Biedka
  Czasopismo:
  Prace Geograficzne (rok: 2021, tom: 164, strony: 105-126), Wydawca: IGiGP UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20833113PG.21.006.13431 - link do publikacji