Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. Rozpoznanie Składu Chemicznego Frakcji Organicznej Pyłu Zawieszonego PM1, PM2.5 i PM10 na Obszarach Pozamiejskich w Aspe...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

    Kierownik: dr Rafał Szmigielski

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  2. Chemiczne domkniecie masy i pochodzenie pyłu PM1 w aglomeracjach miejskich różniących się wielkością oraz strukturą emis...

    Konkurs: SONATA 4 , panel: ST10

    Kierownik: dr Wioletta Rogula-Kozłowska

    Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

  3. Charakter, pochodzenie i oddziaływania drobnych i ultradrobnych pyłów w powietrzu atmosferycznym i wewnętrznym środowisk...

    Konkurs: SONATA 17 , panel: ST10

    Kierownik: dr Magdalena Reizer

    Politechnika Warszawska

  4. Woda - sprawa wielkiej wagi dla niepewności pomiaru masy aerozolu

    Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST10

    Kierownik: dr Kamila Widziewicz-Rzońca

    Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

  5. Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego f...

    Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST10

    Kierownik: Alicja Skiba

    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

  6. Woda atmosferyczna jako marker pochodzenia pyłu zawieszonego

    Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

    Kierownik: dr Kamila Widziewicz-Rzońca

    Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk