Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozpoznanie Składu Chemicznego Frakcji Organicznej Pyłu Zawieszonego PM1, PM2.5 i PM10 na Obszarach Pozamiejskich w Aspekcie Identyfikacji Źródeł Pochodzenia Tego Pyłu oraz Implikowanych Zagrożeń Środowiskowych i Zdrowotnych

2014/15/B/ST10/04276

Słowa kluczowe:

zanieczyszczenie powietrza pył zawieszony aerozol atmosferyczny markery aerosoli lotne związki organiczne charakteryzacja źródeł emisji kampanie terenowe zaawansowana spektrometria mas węgiel organiczny i nieorganiczny (OC/EC)

Deskryptory:

  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
  • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Rafał Szmigielski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 972 128 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-28

Zakończenie projektu: 2019-04-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony