Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spinele w układzie Cu-Mn-(Fe,Ni,Zn,Cr)-O: synteza, badania struktury, właściwości fizykochemicznych i aktywności elektrokatalitycznej operando

2022/45/N/ST5/03627

Słowa kluczowe:

spinel elektrokataliza reakcja wydzielania tlenu operando

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krystian Lankauf 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-28

Przyznana kwota: 139 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-17

Zakończenie projektu: 2025-01-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.