Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Rozpoczęłam (...) mając tę książkę za mistrza" (Ż 4, 7). Ukryta obecność "Trzeciego abecadła duchowego" Francisca de Osuny w "Księdze mojego życia" Teresy od Jezusa: teologiczne studium intertekstualne.

2022/45/N/HS1/03420

Słowa kluczowe:

Teresa od Jezusa Francisco de Osuna intertekstualność rekontekstualizacja teologia duchowości mistyka

Deskryptory:

  • HS1_14: Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
  • HS1_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jacek Szewczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 91 194 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-17

Zakończenie projektu: 2025-02-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.