Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chrystianizacja eposu na przykładzie "Żywotów świętych dziewic" ("Parthenicae") Baptysty Mantuana

2022/45/N/HS2/01447

Słowa kluczowe:

epos literatura nowołacińska recepcja antyku chrześcijański humanizm Baptysta Mantuanus Parthenicae badania porównawcze wspomagane komputerowo

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Elżbieta Górka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 121 632 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-02-02

Zakończenie projektu: 2026-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.