Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Twardziele w Antropocenie – różnice w cechach funkcjonalnych i zgrupowaniach niesporczaków w gradiencie intensywności wpływu człowieka

2022/45/N/NZ8/01992

Słowa kluczowe:

bioróżnorodność niesporczaki metabarkoding ekologia funkcjonalna

Deskryptory:

  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • NZ8_2: Ekologia
  • NZ8_5: Biogeografia

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartłomiej Surmacz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-28

Przyznana kwota: 209 852 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-03-01

Zakończenie projektu: 2026-02-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.