Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ uszkodzeń radiacyjnych na właściwości strukturalne i mechaniczne monokrystalicznych stopów fcc NiFex

2022/45/N/ST5/02980

Słowa kluczowe:

Monokryształy fcc NiFex Kanałowanie jonowe (RBS/c) Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM) Defekty radiacyjne Reaktory Jądrowe IV Generacji Nanoindentacja Symulacje Monte Carlo

Deskryptory:

  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Edyta Wyszkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 21 - ogłoszony 2022-03-15

Przyznana kwota: 123 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2023-01-23

Zakończenie projektu: 2025-01-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.