Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie i charakteryzacja hybrydowych struktur tlenek aluminium/ftalocyjanina.

2022/44/C/ST5/00083

Słowa kluczowe:

ftalocyjanina tlenek metalu tlenek aluminium interfaza adsorpcja własności elektronowe DFT projektowanie materiałów

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
  • ST4_13: Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paulina Powroźnik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATINA 6 - ogłoszony 2021-12-15

Przyznana kwota: 678 724 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03

Zakończenie projektu: 2025-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.