Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza transferu farmaceutyków, genów antybiotykoodporności, mikroplastiku i zanieczyszczeń chemicznych ze ścieków komunalnych do zlewni z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych i modelowania przestrzennego

2021/43/B/ST10/01076

Słowa kluczowe:

farmaceutyki geny antybiotykooporności mikroplastik dioksyny związki biogenne różnorodność mikrobiologiczna transfer i transformacja zanieczyszczeń ekotoksyczność ścieków komunalnych i wód rzecznych sztuczne sieci neuronowe i metody rozpoznawania obrazów modelowanie przestrzenne zagrożeń środowiska zlewnia Pilicy

Deskryptory:

  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Edyta Kiedrzyńska 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 2 852 238 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-12

Zakończenie projektu: 2025-09-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.