Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachowanie pierwiastków metalicznych w czasie karbonatyzacji skał ultramaficznych i związanych z nimi odpadów górniczych i hutniczych.

2021/43/B/ST10/01594

Słowa kluczowe:

sekwestracja CO2 nikiel chrom kobalt zwietrzelina żużel hutniczy

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jakub Kierczak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 431 548 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-14

Zakończenie projektu: 2026-06-13

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.