Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie punktów zwrotnych w rozwoju globalnego system miast z wykorzystaniem metod analizy czasoprzestrzennej

2021/43/O/HS4/02700

Słowa kluczowe:

globalny system miast globalna nauka o miastach systemy złożone punkty zwrotne w rozwoju miast symulacja rozwoju miast analiza czasoprzestrzenna

Deskryptory:

  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna
  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Śleszyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 455 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-05-25

Zakończenie projektu: 2026-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.