Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strategie adaptacji społecznej i językowej starej i nowej polskiej diaspory w Turcji. Zachowanie języka i kultury w perspektywie krótko- i długoterminowej.

2021/43/O/HS2/00410

Słowa kluczowe:

Polacy w Turcji stara i nowa diaspora mniejszość dwujęzyczność interferencja przełączanie kodów dwukulturowość dyglosja dietnia migracje rodzinna polityka językowa język odziedziczony adaptacja społeczna adaptacja językowa witalność etnolingwistyczna wyspa językowa

Deskryptory:

  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Głuszkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 407 249 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-04

Zakończenie projektu: 2026-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.