Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczne procesy kształtowania przestrzeni miast w dobie adaptacji do zmian klimatu

2021/43/D/HS4/00851

Słowa kluczowe:

ruchy miejskie prawo do miasta sprawiedliwość środowiskowa adaptacja miast do zmian klimatu rezyliencja miejska

Deskryptory:

  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna
  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Gorczyca 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 369 786 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-26

Zakończenie projektu: 2025-09-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.