Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ biowęgla wzbogaconego mikrobiologicznie na właściwości fizykochemiczne i biologiczne agregatów glebowych - badania modelowe

2021/43/D/ST10/01656

Słowa kluczowe:

odpady organiczne biowęgiel temperatura pirolizy materia organiczna fizykochemia powierzchni porowatość wymiar fraktalny wytrzymałość mechaniczna agregaty glebowe zwilżalność liczebność mikroorganizmów aktywność dehydrogenazy dynamika wzrostu mikroorganizmów wytrzymałość wodna agregatów

Deskryptory:

  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Skic 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 396 784 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03

Zakończenie projektu: 2025-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.