Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych

2021/43/D/HS4/00423

Słowa kluczowe:

niepełny wymiar czasu pracy podaż pracy starsi pracownicy

Deskryptory:

  • HS4_10: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Albinowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 250 470 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-08-01

Zakończenie projektu: 2024-07-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.