Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza konwersacyjna w komedii rzymskiej. Pragmatyka, prozodia i przedstawienie

2021/43/D/HS2/03113

Słowa kluczowe:

łacina analiza konwersacji prozodia pragmatyka metryka komedia rzymska Plaut Terencjusz sztuka teatralna

Deskryptory:

  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
  • HS2_5: Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Berger 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 063 888 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-10-03

Zakończenie projektu: 2025-10-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.