Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozyty o osnowie amorficznej wykorzystujące efekt uplastycznienia indukowanego przemianą martenzytyczną

2021/43/O/ST5/00058

Słowa kluczowe:

szkła metaliczne kompozyty struktura efekt TRIP przemiana martenzytyczna

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_8: Metale, stopy
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Kozieł 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 539 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-05-25

Zakończenie projektu: 2026-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.