Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania ablacji lodowców przez cielenie oraz typów cieleń poprzez nowatorskie połączenie metod akustycznych i optycznych

2021/43/D/ST10/00616

Słowa kluczowe:

lodowiec lód cielenie akustyka pasywna dźwięki podwodne fotogrametria teledetekcja

Deskryptory:

  • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna
  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Oskar Głowacki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 920 654 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-14

Zakończenie projektu: 2025-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.