Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Glossy macedońskie i ich bałkański kontekst: językowa interpretacja tradycji sekundarnej

2021/43/B/HS2/02357

Słowa kluczowe:

językoznawstwo historyczno-porównawcze bałkański indoeuropejski języki paleobałkańskie język starogrecki leksykografia grecka glossy dialektalne gramatyka historyczna i dialektologia grecka etymologia język staromacedoński

Deskryptory:

  • HS2_5: Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Sowa 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 925 310 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-01

Zakończenie projektu: 2026-08-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.