Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy glebotwórcze i akumulacja węgla w zrekultywowanych glebach leśnych zawierających pirogenne i kopalne pozostałości węgla oraz rola organizmów glebowych w tych procesach.

2021/42/E/ST10/00248

Słowa kluczowe:

proces glebotwórczy zasoby węgla mikromorfologia mikroorganizmy glebowe fauna glebowa zaburzenia ekosystemu pożar lasu tereny pogórnicze

Deskryptory:

  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Józefowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA BIS 11 - ogłoszony 2021-06-15

Przyznana kwota: 1 721 786 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-04-05

Zakończenie projektu: 2027-04-04

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.