Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 28 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Neuronalne podłoże wyobrażanej barwy dźwięku. Badania ERP.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Przemysław Tużnik

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 2. Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mariola Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 3. Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i E...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Szewczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 4. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komp...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Dariusz Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 5. Psychologiczne i neurofizjologiczne uwarunkowania sądów estetycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Francuz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 6. Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Cudo

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 7. Zjawisko wielozadaniowości medialnej: jego determinanty i wpływ na wykonanie zadania

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 8. Perspektywa międzykulturowa uzależnienia od telefonów komórkowych i phubbingu

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 9. Pozasytuacyjne determinanty reakcji konsumentów wobec kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Zasuwa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 10. Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 11. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Jankowski

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 12. Perspektywa temporalna rodziców a doświadczanie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 13. Taksonomia i struktura leksykonu różnic indywidualnych języka litewskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ana Volungevičienė

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 14. Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Zasuwa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 15. Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Emilia Zabielska-Mendyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 16. Perspektywa temporalna a odczuwanie bólu pooperacyjnego i strategie radzenia sobie z nim

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Sobol-Kwapińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 17. Osobowościowe i kulturowe determinanty korzystania z portali społecznościowych na przykładzie Facebooka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Błachnio

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 18. Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mariola Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 19. Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 20. Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu – rola afektu i intencji implementacyjnej.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Mazur

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 21. Czynniki modyfikujące zachowanie świadków cyberprzemocy. Badania polsko-litewskie

  Konkurs: DAINA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 22. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Jurek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 23. Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Puchalska-Wasyl

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 24. Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg-kompu...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS6

  Kierownik: Dariusz Zapała

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 25. Aktywność okoruchowa, elektroencefalograficzna i behawioralna podczas wykonywania zadań percepcyjnych i poznawczych w wa...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Francuz

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 26. Ćwiczenie gry na instrumencie jako proces realizacji celu: Rola afektu i intencji implementacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Mazur-Socha

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 27. Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Cudo

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 28. Wpływ przewidywalnej częstości i przewidywalnej kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych w wymiarze przestrzennym i czas...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Szewczyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych