Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozyty dźwiękochłonne: sprzężone mechanizmy dyssypcji energii fal, modelowanie wieloskalowe i badania prototypów

2021/41/B/ST8/04492

Słowa kluczowe:

Kompozyty akustyczne Modelowanie wieloskalowe Wytwarzanie przyrostowe Dźwiękochłonność Dyfuzja ciśnienia Permeo-sprężystość Anizotropia

Deskryptory:

  • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
  • ST8_13: Akustyka architektoniczna
  • ST5_7: Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Zieliński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 469 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-18

Zakończenie projektu: 2026-01-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.