Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowania algebr grafowych i algebr grafowych wyższego rzędu w geometrii nieprzemiennej

2021/41/B/ST1/03387

Słowa kluczowe:

nieprzemienna topologia i geometria K-teoria i teoria indeksu operatory Diraca i trójki spektralne pullbacki algebr algebry Cuntza-Pimsnera algebry C* grafów i grafów wyższego rzędu algebry ścieżkowe Leavitta i algebry Kumjiana-Paska grafów wyższego rzędu pushouty grafów skierowanych i grafów wyższego rzędu

Deskryptory:

  • ST1_9: Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
  • ST1_2: Algebra
  • ST1_5: Geometria

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Hajac 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 547 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-07

Zakończenie projektu: 2026-02-06

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.