Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wodorozpuszczalna materia organiczna i emisja gazów cieplarnianych z gleb wulkanicznych jako wskaźniki naturalnych i antropogenicznych zmian w południowo-wschodniej Islandii.

2021/41/N/ST10/01990

Słowa kluczowe:

materia organiczna gleby wulkaniczne globalne ocieplenie użytkowanie terenu obszary subpolarne

Deskryptory:

  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Kot 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 208 996 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-13

Zakończenie projektu: 2025-01-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.