Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Terridentyfikacja" lub tożsamość (eks)terytorialna. Francuskojęzyczne autobiografie pisarzy polskich żydowskiego pochodzenia: Langfus, Rawicz, Durocher.

2021/41/N/HS2/01753

Słowa kluczowe:

Wielojęzyczna literatura polska autobiografia tożsamość (e)migracja terytorium

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jadwiga Bodzińska-Bobkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 67 710 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-01

Zakończenie projektu: 2023-05-31

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.