Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Możliwości identyfikacji rodzaju spalanej biomasy w oparciu o wskaźniki magnetyczne i geochemiczne oraz wpływ czynników środowiskowych wzrostu roślin na właściwości fizykochemiczne popiołów.

2021/41/B/ST10/01716

Słowa kluczowe:

biomasa popioły denne i lotne parametry magnetyczne indykatory geochemiczne

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_9: Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Magiera 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 637 480 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-04

Zakończenie projektu: 2025-01-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.