Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

'Dynamiczne zmiany fenologiczne w strukturach epidermy jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) w odpowiedzi na kombinację stresów biotycznego i abiotycznego"

2021/41/B/NZ9/02373

Słowa kluczowe:

Kutykula trichomy biologia systemów wczesność per se stres suszy Fusarium kombinacja stresów biotycznego i abiotycznego

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Ogrodowicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 897 107 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-21

Zakończenie projektu: 2026-01-20

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.