Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Migracja izotopów promieniotwórczych w osadach kwaśnych jezior pokopalnianych - podejście eksperymentalne

2021/41/N/ST10/02759

Słowa kluczowe:

Radionuklidy AMD Procesy sorpcyjne Modelowanie geochemiczne Kwaśne jeziora

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ilona Sekudewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 209 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-11-14

Zakończenie projektu: 2025-11-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.