Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

2021/41/B/HS5/04071

Słowa kluczowe:

uchodźcy sponsoring społeczny integracja polityka integracyjna polityka uchodźcza policy transfer postawy etniczne koprodukcja

Deskryptory:

  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 848 266 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-20

Zakończenie projektu: 2025-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.