Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pomiar strumienia mionów za pomocą detektorów KM3NeT-ARCA i KM3NeT-ORCA

2021/41/N/ST2/01177

Słowa kluczowe:

neutrina neutrino miony atmosfera CORSIKA symulacje KM3NeT rekonstrukcja uczenie maszynowe krotność wielkie pęki atmosferyczne kaskady powab prompt promieniowanie kosmiczne

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST9_11: Astrofizyka wysokich energii: promieniowanie rentgenowskie, gamma, kosmiczne; neutrina
  • ST6_11: Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowania w przetwarzaniu sygnałów (np. mowy, obrazów, filmów)

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Kalaczyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 66 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-13

Zakończenie projektu: 2023-01-12

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.