Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia

2021/41/B/ST10/01458

Słowa kluczowe:

GNSS DORIS ITRF analiza szeregów czasowych analiza błędów model stochastyczny

Deskryptory:

  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Bogusz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 767 844 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-29

Zakończenie projektu: 2024-12-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.