Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Magnetometria atomowa oparta o niedopasowane szerokością pasma stany NOON oraz detekcję pojedynczych fotonów z rozdzielczością spektralną

2021/41/N/ST2/02926

Słowa kluczowe:

stan NOON interferencja dwufotonowa efekt Hong–Ou–Mandel'a magnetometria atomowa kamera czuła na pojedyncze fotony pojedynczy foton detekcja koincydencji pojedynczych fotonów SPDC interferencja spektralna ultraszybki pojedynczy foton

Deskryptory:

  • ST2_10: Optyka kwantowa i informacja kwantowa
  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Lipka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 203 130 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-18

Zakończenie projektu: 2025-01-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.